Πιλότοι - επισκέπτες

Οι πιλότοι- επισκέπτες του αγώνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις παροχές της διοργάνωσης με κόστος 20 ευρώ.

Όλοι οι πιλότοι εκτός αγώνα μπορούν να πετάξουν στην περιοχή του αγώνα και να χρησιμοποιούν την βασική απογείωση. Οι απογειώσεις αυτών των πιλότων - επισκεπτών θα σταματούν 20 λεπτά πριν ανοίξει η απογείωση για τους αθλητές και ξεκινούν πάλι μετά το κλείσιμο του παραθύρου ή μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές ώστε να μη ενοχλούν τις απογειώσεις των αγωνιζομένων. Η περισυλλογή τους επίσης θα γίνεται σε κεντρικούς οδικούς άξονες και μέσα στα χρονικά πλαίσια του αγώνα.

ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ